Quit Claim

  Leuk dat je onderdeel bent van de opnames vandaag! Wegens de privacy-wetgeving, is het verplicht een quitclaim te tekenen waarin je toestemming geeft voor om te worden gefilmd en toestemming geeft dat deze beelden commercieel mogen worden ingezet.

  hierna te noemen ‘de figurant’,
  verklaart hiermee ten behoeve van: Dave Schepers (Eyefinity Media)
  wonende te: Arnhem
  hierna te noemen ‘de videograaf’

  De figurant verleent hiermee aan de het in tijd en omvang onbeperkte recht de van hem/haar gemaakte video’s openbaar te maken en te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken (hierna samengevat als publiceren op elk tijdstip, op iedere wijze, in iedere omvang en in iedere context als door de videograaf gewenst, zowel in Nederland als daarbuiten).

  Dit geldt voor de productie in opdracht van Gallery of Tones te Arnhem op 27-02-2023. De hierboven gegeven toestemming omvat mede alle publicaties in of ten behoeve van reclame (met inbegrip van ideële reclame) voor welke producten, diensten of ideeën ook.

  De figurant ontvangt hiervoor geen vergoeding vanuit Eyefinity Media voor de gegeven toestemming. De hierboven verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden. De figurant doet nu reeds bij voorbaat afstand van het recht om zich op gewijzigde omstandigheden te beroepen.
  De videograaf heeft de bevoegdheid de rechten uit deze overeenkomst over te dragen.

  De figurant verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is de figurant minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring mede
  ondertekenen.